GDPR Policy

Tá an Fhaisnéis Phríobháideachta a leanas á cur ar fáil duit mar a leagtar amach sa Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí. Tá sé I gceist go gcuirfidh sé ar an eolas tú faoin gcaoi a n-úsaidfear an Fhaisnéis Phearsanta a tugtar ar an bhfoirm seo, cé a úsáidfidh í agus cén fáth.  Má tá aon ní nach bhfuil soiléar ar an bhfoirm seo, nó má bhíonn tuilleadh eolais uait.  Déan teagmhail le Óifgeach um Chosaint Leanaí

SPORTLANN NAOMH ANNA CTR (091551961 marienicsportlann@gmail.com) .

Cé hé/hí an rialaitheoir sonraí?

Is í  Marie Uí Chuláin ár nOifigeach um Chosaint Sonraí. Feadfaidh tú teagmháil a dhéanamh lenár Oifigeach um Chosaint Sonraí (marienicsportlann@gmail.com091551961) má tá aon cheist agat nó más mian leat aon iarratas a dhéanamh I ndáil le do chuid sonraí pearsanta.

Cén chúis gur gá mo chuid Sonraí Pearsanta a phróiseáil?

Is í an chúis go bpróiseáiltear do chuid Sonraí Pearsanta mar go gcaithfear sin a dhéanamh chun conradh a fheidhmiú d’fhonn do bhallaríocht leis an  Spórtlann Naomh Anna a chláru agus a chothabháil.  I gcás éileamh gorthaithe nó árachais, cuirfear sonraí an éilimh ina mbeidh do chuid Sonraí Pearsanta ar aghaidh chuig frithgheallaithe Árachas SNA CTR, EVENT INSURE.

Cé chomh fáda is a stórálfar do chuid Sonraí Pearsanta?

Cuinneofar do chuid Sonraí Pearsanta ar feadh tréimhse 6 mhí agus scriosfaidh muid iad nuair nuair atá an 6 mhí sín thuas.